Blansko

Blansko zámek

Zámek

Renesanční zámek stojí na místě původního gotického manského dvora, zmiňovaného v pramenech ve 14. století. Budova má čtyřkřídlovou dispozici s vnitřním obdélníkových nádvořím s pilířovými arkádami. Renesanční podobu dostal zámek počátkem 17.století. Vystavěn v letech 1604–1605 Janem Žalkovským ze Žalkovic. Podroben četným přestavbám. V r. 1695 Gellhorny dostavěna zámecká věž s hodinami, vnitřní dispozice upravena za Salmů v 19. století. V r. 1969 provedena generální oprava zámku se snahou vrátit budovu čistotě renesančního stylu. Pobývala zde řada významných osobností, např. lékař a archeolog Jindřich Wankel, spisovatel Ferdinand von Saar nebo Karolina Meineke. V zámku sídlí Muzeum Blansko.

GPS: 49°21'49.428 N, 16°38'45.426 E

Blansko dřevěný kostelík

Dřevěný kostelík

Stavba pochází z Nižního Seliště na Podkarpatské Rusi. Původně určen jako exponát na Výstavu soudobé kultury v Brně v r. 1928. Převezen do Blanska v r. 1936. Pochází z r.1601, stavba dokončena v r. 1640. Byl zasvěcen pravoslavné světici sv. Paraskivě. Jedná se o nejstarší kostelík "sedmihradsko-marmarošského typu – tzv. rusínská gotika" na území ČR. Dnes slouží církvi Československé hustiské a Českobratrské evangelické.

GPS: 49°21'41.318 N, 16°38'49.791 E

Kostel svatého Martina

Kostel sv. Martina

Barokní stavba z let 1672–1691. Původně zde stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Starobylý zvon ve věži kostela je jedním z nejstarších na Moravě. V blízkosti kostela je instalována pamětní deska Karoliny Meineke. V letech 1707–1708 byl kostel renovován, pořízena nová věž, oratorium a kůr. Obnoven a rozšířen v r. 1889.

GPS: 49°21'36.715 N, 16°38'18.823 E

Klamova huť

Klamova huť

Poslední zachovaná huť železáren z 19. století. Byla založena r. 1855 a nazvána podle Augusty Salmové, provdané za hraběte Jindřicha Clam-Martinice. V provozu byla od r. 1857–1893. Od r. 1895 zde započal provoz nové slévárny. Výroba se orientovala do 20. let na komerční litinu. Od začátku 30. do 90. let sloužila jako zkušební stanice vodních turbín.

GPS: 49°20'40.584 N, 16°38'55.284 E

ADAST Blansko

Správní budova firmy ADAST Blansko a.s.

Budova pochází z let 1910–1911. Architektonicky zajímavá stavba v tzv. windsorském stylu, inspirovaná zámkem Miramare u italského Terstu, byla postavena zakladatelem firmy K. & R. Ježek.

GPS: 49°21'33.109 N, 16°38'35.548 E

Radnice

Blansko Radnice

Radnice pochází z r. 1885. Současnou podobu nabyla v roce 1904, kdy byla dostavěna věž s hodinami. Budova radnice stojí na místě původní stavby s dřevěnou věží, jejíž vzhled je dochován na rytinách z poloviny 19. století. Její původ spadá do 16. století, kdy podnět k založení správního městského centra spolu s právem pečeti dal Blansku Jan Žalkovský ze Žalkovic.

GPS: 49°21'48.732 N, 16°38'38.002 E