Větrný mlýn Rudice

Větrný mlýn Rudice

Malá obec Rudice leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Až jednou budete obdivovat krásy této krajiny, nezapomeňte se na chviličku zastavit v Rudicích. Čeká Vás tu památkově chráněný objekt.

V obci se nachází větrný mlýn, který zde svému majiteli dobře sloužil až do roku 1945. Právě v tomto roce zaniklo mlynářské právo a mlýn se přestal používat. Možná i díky tomuto zrušení se nám do dnešní doby dochoval mlýn v tak vynikajícím stavu a můžeme ho dodnes obdivovat.

Mlýn, který je holandského typu, byl postaven v roce 1865. Tehdy měl střechu pokrytou šindelem, později plechem a v roce 1994 se opět na střechu navrátil šindel. Roku 1925 byl mlýn poškozen během bouře a v roce 1929 byl do mlýna nainstalován elektrický proud. Během bouře došlo k poškození lopatek, které byly opraveny až v roce 1973. Po zrušení mlýnského práva mlýn pomalu chátral, ale v roce 1973 se začalo s opravami.

Od rok 1994 zde bylo zřízeno muzeum. Naleznete se samozřejmě expozici věnující se mlýnům a mlynářství, dále je v prvním patře expozice mineralogie a druhé patro Vám poskytne informace o jeskyních a jejich průzkumech. Odborný a vtipný výklad Vám ke všem expozicím poskytne průvodce. Lze zde také zakoupit turistickou známku.